Medlemskab

For at blive medlem af klubben skal man være bosiddende i Middelfart Kommune eller Trekantområdet.

Klubben har aktive og  passive  medlemmer.

Medlemslisten er ophængt i klubhuset, “Skuret”.

Klubben har maksimalt 70 aktive medlemmer .

Medlemmer optaget der ud over sættes på en venteliste og betragtes i den tid som passive. Fra ventelisten har medlemmer bosiddende i Middelfart kommune fortrinsret til at blive optaget som aktive.

Det koster 1000 kr. at blive registreret som medlem. Og tillige 1200 kr. om året (for 1 båd inkl. klubbens kollektive ansvarsforsikring)
For hver yderligere båd, til og med 3 både, betales 200 kr om året.
Fra 4. båd, koster det 1000 kr. pr båd.

Aktive medlemmer skal være villige til at deltage i frivilligt arbejde med at vedligeholde klubbens broer og øvrige ejendom.

Man kan godt fortsætte som aktivt medlem uden at have båd. Klubben kan i så fald disponere over ens fortøjningspladser i rimeligt omfang.
Man kan vælge at overgå til passiv medlem, hvis man ikke har båd. Passive medlemmer, dvs. medlemmer uden bådplads betaler 200 kr i kontingent pr. år.  De passive medlemmer kan deltage i alle klubbens arrangementer. Det er dog kun aktive medlemmer, der har stemmeret, ved klubbens generalforsamling.
NB: Hvis man vælger at overgå til at blive passivt medlem, skal man betale 1000 kr for at blive registreret som aktiv igen.


REDSKABSRUM
… DER KAN VÆRE LANG VENTELISTE

Oprettelsesgebyr 750,- kr

Årlig leje 400,- kr (ændret på generalforsamlingen januar, 2020)

Fra og med 1/1 2017 refunderes hele oprettelsesgebyret / indskudet på 750,-
Bestyrelsen fik mandat på generalforsamlingen i februar 2017, til at arbejde med denne opgave.

Alle der fra 1/1 2017 har et redskabsrum, kan få det fulde oprettelsesgebyr refunderet imod aflevering af nøgle og i fald rummet afleveres i oprindelig stand.

Vær opmærksom på følgende begrænsning i bådenes størrelse:

Fartøjernes længde hvis de ligger ved pæl eller for svaj må ikke overstige 7.25 m. Ved 3-4 pæle dog 7.60 m. Disse store både kan ikke anvende klubbens ophalervogn. Klubben har en bropram, så man kan komme ud til sin båd.
Der er to typer pladser ved broerne. Både op til 3.9 m + påhængsmotor må ligge ved lille bro (øst); både op til 4.4 m + påhængsmotor må ligge ved store bro (vest).

Alle både skal fortøjes efter klubbens anvisninger.

Bestyrelsen anviser de aktive medlemmer bådpladser.
Oversigten opslås i klubhuset.

Kun aktive medlemmer af Sejlklubben Sundet kan lægge til ved klubbens broer og pæle.

Det påhviler bådejerne regelmæssigt at kontrollere deres både samt disses fortøjninger.

Hvis du ønsker at blive medlem af  ”Sejlklubben Sundet”, skal du kunne godkende ”klubbens love” . Ansøgning sendes til formanden: formand@sejlklubbensundet.dk  .

Øvrige henvendelser angående dit medlemskab kan rettes til kassereren: kasserer@sejlklubbensundet.dk