Forsikring

Som aktivt medlem af Sejlklubben Sundet er du automatisk dækket af klubbens kollektive ansvarsforsikring.

Du skal være opmærksom på, at du er dækket af ansvarsforsikringen ved sejlads hele året i ”isfrit farvand.
Men ved fortøjning ved vores pæle, mooringer eller bro er du kun forsikret i perioden fra den 1. april til 15. november.

Uden for denne periode dækker ansvarsforsikringen kun, hvis du ligger i A-havn (f.eks. Middelfart Marina), men ikke ved vores pæle, mooringer eller bro!”

Selvrisiko: Ved enhver skade er der en selvrisiko på 10% af skaden – min. kr.1.000 og max. Kr. 5.000. Selvrisikoen skal du selv dække