Generalforsamling 2018

Kære medlem i Sejlklubben Sundet!

Vedhæftet sender vi forvarsel vedr. generalforsamling / ekstraordinær

generalforsamling 24. januar 2018.

Senest 14 dage før denne dato sender vi dagsorden, og samtidig gøres
herved opmærksom på at vi ser frem til at modtage forslag etc. fra jer,
så vi kan få en aktiv forening fremover!
Alle aktive medlemmer uden kontingent- restance har stemmeret på
generalforsamlingen. 
Sæt kryds allerede nu i kalenderen og mød op den 24. januar kl. 19:00
 
Opdatering: Medlemmer kan nu logge ind og læse dagsordenen under menuen “for medlemmer”.

Skriv et svar