ORDINÆR GENERALFORSAMLING

29. januar, 2020 kl. 19:00 i “Skuret”

Kære medlem.

Så er det tid for generalforsamlingen, som atter afholdes i klubhuset ”Skuret”

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning om bestyrelsens og klubbens arbejde i det forløbne år, til godkendelse.
 3. Fremlæggelse af klubbens driftsresultat og status i det forløbne år, til godkendelse. Herefter fremlæggelse af budget for 2020.
 4. Behandling af indkomne forslag. Opmærksomheden henledes på, at forslag der omhandler vedtægtsændringer kan kun behandles, såfremt 50% af medlemmerne (p.t. 19) er fremmødt.
 5. Fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
 6. Valg til bestyrelsen jvf. §4:
 7. Steen Fabian Jensen – på valg i lige årstal – modtager genvalg.
 8. Per Kolberg – på valg i lige årstal – modtager genvalg.
 9. Michael Binger – på valg i ulige årstal – da Michael ikke ønsker at fortsætte, skal der imidlertid ske nyvalg med valgperiode til 2021 (i ulige årstal).
 10. Dennis Dyg – flytter fra byen og kan derfor ikke fortsætte – der skal derfor ske nyvalg med valgperiode til 2021 (i ulige årstal).

                     Øvrige valg jvf. §4

 • Søren Sørensen – på valg i lige årstal – modtager genvalg.
 • Revisor: Hans Busse – på valg i ulige årstal.
 • Revisor: Erik Bonnichsen –  på valg i lige årstal – modtager genvalg.
 • Revisor suppleant: Heiko Buch-Illing – på valg i ulige årstal.
 • Eventuelt.

Klubbens vedtægter kan ses på www.sejlklubbensundet.dk

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være et medlem af bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Umiddelbart herefter vil alle indkomne forslag blive ophængt i klubhuset, således at alle medlemmer kan orientere sig inden generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er åben for aktive og passive medlemmer, samt disses partnere.

Kun aktive medlemmer, der har betalt kontingent, kan indvælges i bestyrelsen og har stemmeret til generalforsamlingen.  MVH / Bestyrelsen

Sommerfest

Flere har udtrykt bekymring om hvorvidt der bliver afholdt sommerfest i år, – selvfølgelig gør der det! Jeg vil dog gerne slå fast, at jeg er den absolut ringeste til at have med festen at gøre, da jeg højst sandsynligt ikke deltager selv og derfor ikke har stor interesse i festen, udover ønsket om at medlemmerne har en hyggelig aften. Derfor formidler jeg gerne medlemmers ønsker og holdninger videre her på siden.

Bestyrelsen efterlyste tidligere, medlemmer der ville deltage i et festudvalg og der er ingen der har meldt sig, måske af frygt for at stå ene med en meget stor opgave. Det kan jeg godt forstå og det er af samme grund bestyrelsen har efterspurgt et festudvalg, da heller ingen i bestyrelsen vil stå for sommerfesten alene.

Nu er der heldigvis dukket medlemmer op med gode ideer og forslag til hvordan opgaven kan løses. Flere har meldt sig til opsætning af telt, borde og stole. Enkelte har meldt sig til medhjælp ved madløsning. Og flere er kommet med forslag til festens omfang, madløsninger og andet. Vi bør også have et hold til oprydning, nedtagning af telt, borde og stole.

Hvor stor skal festen i år være? Grunden til dette spørgsmål er selvfølgelig at klubben næste år skal fejre 75 års jubilæum, formentlig med et brag af en fest!! Overvejelser om dette års fest er derfor både relevante og berettigede. Forventet antal af deltagere er nok det vigtigste argument, når det skal besluttes hvor mange penge klubben skal bruge på festen. Derfor er forhåndstilmelding vigtig og bør være bindende. Skal klubben fx bruge 10.000 på leje af gulv og musik, hvis der deltager 20-25? Mit svar som medlem vil være et klart nej.

Skriv jeres meninger, forslag og holdninger i kommentarfeltet.

Dennis

Udlægning og flytning af morringer.

Hvor er det rart at kunne ringe rundt til medlemmer, dagen før en stor arbejdsopgave, og blive mødt med positive tilkendegivelser. Tak til den hårde kerne. 😉

De indkaldte medlemmer mødte op til nærmest perfekte betingelser for en succesfuld dag. Stille vejr, højvande og næsten tørvejr. Vi startede med en gang kaffe, morgenmad og fordeling af opgaver, og en lille skarp til at fordøje dagens program på. Dagens opgaver bestod i at få lagt de nye morringer ud og flytning af ældre morringer samt kontrol af kæder/beslag på de ældre morringer. Spændingen var nok størst ved skiftet af Bents morring, da hans gamle morring var den første der var støbt og lagt ud. Beslagene på morringen var dog rigtig fine og den kunne genbruges et andet sted. De nye morringer blev lagt ud efter planen og flytning af de ældre gik også efter planen. Vi prøvede at trække en pæl som, tilsyneladende, stod meget løst men måtte opgive. Vi må senere prøve at knække den med træk i toppen af pælen. Forhåbentligt knækker den ved bunden. Enkelte morringer fik skiftet kæde fra de almindelige galvaniserede til de rustfri tykke kæder. Da dagens opgaver var løst fik vi ramslaget på land og sat på plads. Alt i alt en meget flot præstation af de fremmødte “harte jungs”(løst oversat, de hårde drenge). Desværre fik jeg ikke taget billeder at arbejdet på vandet, så fotos af det arbejde efterlyses.

dav
dav
dav

Dennis

Ramslaget søsat

Som bebudet samledes en flok på 7-9 i det strålende vejr fredag eftermiddag. Planen var at få ramslaget sat på vogn og gjort klar til brug. Kjeld højtryks -rensede først ramslaget for alger og snavs, så det ikke er så glat når vi skal bruge det. Mellem bygerne fik vi ramslaget på vognen ved hjælp af de gamle “kaffemøller”og da det var lidt højvandet var alle enige om at forsøge søsætning. Det gik faktisk fint. Med tre mand i vaders, Per K. på spillet og Kjeld i sin jolle , lykkedes det og ramslaget ligger nu fortøjret til Vestbroen. Endnu et fint resultat af klubånd og samarbejde.

Dennis

dav
dav
dav
dav

Ramslag og fotos

Om vejrguderne vil skal ramslaget sættes på ophalervognen på fredag. I løbet af kommende weekend kan vi forhåbentligt få ramslaget søsat. Der er udarbejdet en plan for skift fra pæl til morringer. Vi ser gerne at nogle melder sig til tilkald med kort varsel, når der er højvande. Det er nok for meget at håbe på tilstande som på Erik B. og andres fotos. Mange af jer har sikkert dejlige fotos liggende; send dem til mig så vi alle kan få glæde af dem her på hjemmesiden.

Dennis

Værksteds skuret

Vi synes vel alle at det er rart at vi har muligheden for at benytte værksteds skuret. Derfor er det vigtigt at vi rydder op efter os når vi har benyttet det. Det er ikke i orden at komme til et værksted, hvor den forgående bruger har efterladt alt det brugte værktøj, malerpinde og lignende på filebænken. Ryd op efter jer, for vi er da alle voksne mennesker, eller hvad?

Dennis

Skt. Hans ved sundet

I et helt fantastisk vejr fik vi afholdt Skt. Hans ved Teglgård. Grillen var tændt op og bordene blev dækket i fællesskab. De fremmødte var i godt humør og vi fik en hyggelig aften med fællesspisning, grin og lidt fællessang, hvor Midsommervisen blev sunget. Der blev snakket en del om gamle dage, tidligere sociale arrangementer fra svundne tider, sjove episoder blev genfortalt og bål blev drøftet.. Jeg skal ærligt sige, at det savnede jeg godt nok. For mig symboliserer et Skt. Hans bål fællesskab. Et godt bål sørger for også for at folk ikke siver væk efter spisning. Godt nok er der stort bål ved “Firkanten”, men det er altså ikke det samme. Et par gæster, Villy og Tove fra Havegyden, dukkede op og fortalte at de i mange år var kommet for at se vores bål og få et glas rødvin. Især Tove var ked af at der ikke var et.

Næste år skal der være bål!!! Lad os give håndslag på at der næste år bliver dannet et hold der står for dette.

Dennis

sdr
dav

2. Arbejdsdag

2. arbejdsdag 4. maj 2019

Vejret på arbejdsdagen blev heldigvis meget bedre en meteorologerne havde truet med og solen skinnede det meste af dagen.

Vi startede som sædvanligt med morgenmad og opremsning af opgaver. Der var frit valg på alle hylder og de friske fremmødte sprang i gang med selvvalgte opgaver.

 Humøret var i top og arbejdsiveren ligeså. Alle nåede rigtig meget og vi var “næsten” ved at løbe tør for opgaver. Jeg synes alle fremmødte skal have stor tak for indsatsen. Det var en hyggelig og produktiv dag, hvor vi igen nød godt af grillmesterens pølser som afslutning.

Vi kommer nok til at indkalde til en ekstra arbejdsdag da rammeslaget skal søsættes og moringer lægges ud.

Hvis der skulle være nogen der har været forhindret i at deltage på arbejdsdagene, kan I kontakte mig og aftale hvilke opgaver der mangler at blive løst. Nogle af opgaverne kan ikke vente til efteråret.

Og så lige et øf. Det er altså ikke i orden at melde sig til en arbejdsdag for så at blive væk uden at melde afbud. Dennis